Jablonec n. N.: Připravujeme
Praha:                +420 723 329 956

Mgr. Eva Bahníková

Fyzioterapeut
Maminka dvouletého syna
Odborné kurzy: Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Bitnar, 2019) Temporomandibulární dysfunkce (Rehamil, 2019) Osteopathic Spinal Manipulation (OMT Training, 2019) Dynamická neuromuskulární stabilizace (FN Motol, A-D, 2017-2018) Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Bitnar, 2016) Bobath koncept (Bc. Hana Kafková – IBITA, Krajská nemocnice Liberec, 2016) Elektrostimulace – praktický seminář (Mgr. Urban, Nemocnice Jablonec n. N., 2016) Komplexní terapie TrPs. a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Bitnar, 2016) Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (SenzaMotorika, 2014) Vztah mezi dechovými pohyby a posturou (CKP Dobřichovice, 2014) Kinesiotaping (Dexter Academy Ltd., 2012) Konference: IX. celostátní konference sekce fyzioterapie a ergoterapie, Liberec (2015) IX. Jánskolázeňské symposium, Pediatrické dny, Janské Lázně (2015) Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc (2014)

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (2016)

Mgr. Pavla Šimrová

Fyzioterapeut
Maminka dvouletého syna
Odborné kurzy: DNS vyšetření a terapie pánevního dna (Ježková 2021) Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Bitnar, 2019) Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (Nováková, 2018) Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna (Havlíčková, 2017) Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte (Monada, 2017) Dynamická neuromuskularní stabilizace dle prof. Koláře A – D (2014 – 2016) Komplexní terapie trigerpointů a globální reciproční svalová inhibice v praxi (Bitnar, 2016) Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Bitnar, 2015) Fyzioterapie a dysfunkce pánevního dna a inkontinence (Špringrová, 2015) Feldenkraisova metoda pro pánevní dno (CKP Dobřichovice, 2015) Metoda Ludmily Mojžíšové (Jedličková, 2013) Dynamic Tape (Sobotka, 2012) Aktivní účast na konferencích: Urogynekologická konference v Praze, téma: Diagnostika obtíží v oblasti pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta (2018)

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (2015)